Dagpenge

 

Dagpenge: De penge, man kan få udbetalt pr. dag, man er uden arbejde. Hvor svært kan det være – dagpenge.

   Men se godt på ordet ”dagpenge”, for det er langt fra sikkert, at ordet ”dagpenge” eksisterer om blot føje år. Måske er ordet ikke neutralt nok. Eller måske er dagpenge for neutralt. Ikke fordømmende nok.

   Tænk på begrebet ”invalidepensionister” – det er blevet til ”førtidspensionister”; lidt mere neutralt. ”Folke –” er røget ud af pensionister – der så til gengæld i økonomiske termer hos visse er blevet til ”ældrebyrden”. Og ældrebyrden får ikke længere som fortjent udbetalt pension efter veludført gerning – nej, de får overførselsindkomst. Altså penge overført fra andre.

Dagpengebyrden

Det samme får folk, der er på dagpenge. Så mon ikke også snart det bliver en fast vending at tale om dagpengebyrden, arbejdsløshedsbyrden, overflødighedsbyrden?

   Dagpenge som en del af et system er under ideologisk pres. Endnu i dag får man udbetalt dagpenge, fordi man har betalt til sin arbejdsløsheds-kasse. Ligesom man før indførelsen af den offentlige sygesikring fik udbetalt sygedagpenge fra den sygekasse, man havde betalt til – det gjorde man helt op i 1960’erne.

Forsikringsudbetaling

Begge kasser er og var forsikringsordninger på linie med en brandforsikring. Men tænk lidt over, hvilken forskel, der de seneste år er sket med udbetalingen af de to typer ”overførselsindkomster:

   Brænder naboens hus ned til grunden, så finder alle det helt naturligt, at han/hun får udbetalt millioner af kroner fra forsikringen, for den har vedkommende jo betalt til i håbet om, at der aldrig bliver brug for den. Ingen sure miner der. For der er jo ingen – eller næsten ingen – der frivilligt sætter ild til eget hjem.

   Modsat, hvis man bliver ledig – eller endnu værre ”langtidsledig” - og får behov for dagpenge: I det tilfælde er tolerancen efterhånden blevet lidt mere tyndslidt, for der er antallet af folk uden arbejde jo efterhånden blevet en byrde. Og måske er de kommet på dagpenge lidt mere frivilligt, end godt er.

Dagpengeservice

Dagpenge udbetales ikke længere, fordi man har indbetalt til sin arbejdsløshedsforsikring – nej, man har betalt a-kassebidrag. Altså kun en lille slat.

   Bistandshjælp lød trods alt lidt for almisseagtigt; nu hedder det kontanthjælp. Hvad mon dagpenge bliver udskiftet med? Formodentligt går det nok den modsatte vej: Det skal nok ikke lyde for attraktivt for hverken dem, der har brug for dagpenge eller dem, der mener, de taler hele gildet.

   A-kasserne bliver derfor nok ikke omdøbt til ”Dagpengeservice”. Måske kan man opretholde illusionen af, at ”Udlændingeservice” yder en større service overfor udlændinge, end ”Udlændingestyrelsen” gjorde.

   Men den køber selv modtagerne af dagpenge vist ikke – endnu.